Kullanım Şartları


Şartlar ve Koşullar

Aşağıda belirtilen terimlerin her biri bu satış koşullarında Anadolukobi.com hizmeti bundan böyle ("koşullar") olarak anılacaktır ve aşağıdaki anlama sahiptir.

Duyuru: Reklam verenin kendi sorumluluğunda olan editoryal yazı, bir ürün veya hizmeti satın almak, kiralamak veya satmak web site veya mobil'den yayınlamak için sunduğu tüm unsur ve verileri (görsel, metinsel, ses, fotoğraf, çizim) ifade eder.

Reklam veren: Türkiye'de yerleşik herhangi gerçek veya tüzel kişi, kişisel ya da kurumsal bir hesaba sahip olan ve bu hesaptan web sitede duyuru, reklam ya da ilan göndermiş demektir. Herhangi bir reklam veren reklamını yayınlamak ve yönetmek için kişisel hesaba bağlı olmalıdır.

Kişisel Hesap: Herhangi bir reklam verenin oluşturması gereken ve reklamı yaymak, yönetmek ve görüntülemek için web siteye bağlanması gereken bir boş alanı ifade eder.

Anadolu Kobi: Ticaret ve şirket sicilinde {Firmanızın Kayıt Numarası} numarası ile kayıtlı olan {şirketinizin} web site yayınlayan ve işleten şirket anlamına gelir.

Müşteri Hizmetleri: Anadolu kobi, reklam verenin daha fazla bilgi alabileceği departman anlamına gelir. Bu hizmete web site ve mobil bağlantıya tıklayarak e-posta yolu ile ulaşılabilir.

Anadolu Kobi Hizmeti: Web site veya mobilden kullanıcı ve reklam verene sunulan hizmet anlamına gelir.

Web Site: Anadolu kobi iş dünyası tarafından işletilen ve esas olarak https://www.anadolukobi.com/ URL'sinden erişilen kullanıcı ve reklamcıların İnternet aracılığı ile hizmete erişmesine izin veren web site anlamına gelir .

Mobil Site: Anadolu kobi iş dünyası tarafından işletilen https://www.anadolukobi.com/ URL'sinden erişilebilen, kullanıcı ve reklam verenin cep telefonu üzerinden erişmesine izin veren mobil sitedir .

Kullanıcı: Web site ya da mobil site aracılığı ile Anadolu kobi iş dünyasına erişimi olan ve farklı ortamdan erişerek danışmanlık hizmeti alan herhangi bir ziyaretçidir.

Bu kullanım şart ve koşulları bir reklam verenin web sitesinden ve mobil cihazlardan kişisel hesabına bağlı herhangi bir aboneliği için geçerli olan sözleşme koşullarını belirler.

Kabul: Web sitenin reklam veren tarafından herhangi bir şekilde kullanılması mevcut koşulların tamamen kabul edilmesi anlamına gelir.

Sorumluluk: Anadolu kobi sorumluluğu gerek reklam veren gerekse büyük bir sorun nedeni ile gerekli kontrolün yerine getirilmemesinden veya uygunsuz bir şekilde yerine getirilmesinden sorumlu tutulamaz.

Bu şartların değiştirilmesi: Anadolu kobi herhangi bir zaman belirtmeksizin hüküm ve koşulların tamamını veya bir kısmını değiştirme hakkını saklı tutar. Reklam ve ilan verenin değişikliklerden haberdar olmaları için şartlara bakması önerilir.

Şartların bir kısmının herhangi bir neden ile yasa dışı geçersiz veya uygulanamaz olması halinde; söz konusu hükümler yazılmamış sayılacak geri kalan hükümlerin geçerliliği sorgulanmadan reklamcı ve Anadolu kobi arasında uygulanmaya devam edecektir. Herhangi bir şikayet yönetime iletilmelidir.